สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)

Thairathwittaya 47 Watnadaoการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่กิจกรรม : 2021-09-21

การเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 21 กันยายน 2564 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗ (วัดนาเดา)

ได้เข้ารับอบรมการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

"การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Canv และ KineMaster" "

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็ปไซต์ สพป.ลำปาง เขต 2"

ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


แกลอรี่


โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)

  • Thairathwittaya 47 Watnadao
    146 ม.6 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
    โทรศัพท์: 0930406672
    E-MAIL: ornanong.55181100142@gmail.com